phmg.net
当前位置:首页 >> 急求500道小学四年级数学口算题,带答案(上学期) >>

急求500道小学四年级数学口算题,带答案(上学期)

90÷30=3 640÷20=32 92-58=34 26+54=80 1400×5=7000 420÷70=6 60÷20=3 68÷4=17 450÷50=9 370÷10=37 640÷80=8 15×5=75 23×3=69 12×10=120 480÷80=6 16×5=80 27×3= 81 90÷15= 6 48÷4=12 630÷70=9 12×8=96 60÷30= 2 24×20=480 32×3=96 30÷ 6= 5 48...

640÷80=8 15×5= 75 23×3=69 12×2×5= 120 480÷80=6 16×5=80 27×3= 81 90÷15= 6 48÷4= 12 640÷16= 40 39÷3= 13 24×20= 480 32×3= 96 48÷16= 3 12×8= 96 27×3= 81 56÷14= 4 24÷8= 3 14×2= 28 83-45=38 560÷80= 7 96÷24= 4 40÷20=2 40×30= 1200 37...

1.45+15×6= 135 2.250÷5×8=400 3.6×5÷2×4=60 4.30×3+8=98 5.400÷4+20×5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10×5)=120 9.360÷40= 9 10.40×20= 800 11.80-25= 55 12.70+45=115 13.90×2= 180 14.16×6= 96 15.300×6= 1800 16.540÷9=...

17×40=680, 100-63=37, 3.2+1.68=4.88, 2.8×0.4= 1.12 14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32×500=160, 0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5×200=700, 1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05, 0.4×0.8=0.32, 4×0.25=1, 0.36+1.54=2 1...

四年级数学下册口算试题 27×3= 34+48= 3×13= 180×4= 0.56-0.46= 4×25= 9.5-6= 0÷6= 57÷19= 720÷20= 3100×2= 90÷15= 710-30= 7.8+0.7= 800÷10= 4200-600= 42×20= 1.3-0.8= 630÷90= 75-49= 26×6= 6-0.37= 5400÷6= 680÷4= 90÷15= 1.8+1.6...

4.7+2.3= 4.5×2= 6.9-2.5= 7.2×0.8= 6×3.4= 0.62-0.32= 1.4×0.5= 0.75×100= 0.02×0.5= 3.6÷0.3= 6.3÷7= 5.6÷100= 0.75÷0.25= 0.125×8= 4.8÷0.3= 0.96÷2= 0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.72÷3.6= 3.6÷24= 0.8×1.1= 7.2+12.8= 46.7-3.8= 12.8÷...

请问有什么问题可以帮助您呢,可以先把问题发一下

希望能帮到你。祝你学习愉快。 这是出处【http://zhidao.baidu.com/question/363531027.html640】 640÷80= 15×5= 23×3= 12×2×5= 480÷80= 16×5= 27×3= 90÷15= 48÷4= 640÷16= 39÷3= 24×20= 32×3= 48÷16= 12×8= 27×3= 56÷14= 24÷8= 14×2= 83-45= 5...

24×5=120 2.4×5=12 24×0.5=12 12÷5=2.4 12÷0.5=24 25×4=100 2.5×4=10 25×0.4=10 10÷25=0.4 10÷4=2.5 13×3=39 1.3×3=3.9 39÷3=13 39÷13=3 3.9÷0.3=13 11×5=55 13×5=65 65÷5=13 65÷13=5 55÷5=11 1/2+1/2=1 1/3+1/3+2/3=4/3 1/4-1/8=1/4 3/4-1/4=1/...

书店里有很多专门练口算的书呀,买一本就很容易,在家练习也方便。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.phmg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com